Tilmeld dig vores mailliste.

Da vi til vinteren '2019/'2020. igen har planer om at afholde vores indendørs vinter stævner.

Har vi oprettet en mailadresse database, således at brugere på vores mailliste modtager næste års invitation først.

Forventelig udsendes invitation ultimo September.

Som det er pt. har vi plads til 30 doubler, pr. stævne. og vi regner med 1 stævne pr. vintermåned.
Stævne datoer bliver lagt, så vi ikke rammer ind i DGI vinterturnering.


TILMELD DIG NYHEDSBREVE,SEND MAIL TIL ANDERS:

Husk at oplyse navn - Email adr - og evt. Mobil nr.


Anders Larsen
9380 Vestbjerg
Tlf. 3027 2764
koilarsen@gmail.com


© 2014-2025 Anders og Erik events